एउटी आमा हुन् जसले अन्य सबैको ठाउँ लिन सक्छिन तर जसको ठाउँ अरू कसैले लिन सक्दैनन् | मातातीर्थ औंसीको शुभकामना !